Rörfonation för kör

Rörfonation förbättrar rösthälsan, sångljudets kvalitet och är även ett  verktyg att hitta gemensam klang och intonation i kör.

Rörfonationskurs för kör innehåller 2 kurstillfällen á 1,5-3 timmar per gång beroende på antal personer i kören, med gemensam och individuell undervisning. För körer med hög vokal belastning är metoden extra värdefull då den reparerar slitage. Det ingår ett fonationsrör i glas á 100 kr per person, i längd anpassat till röstfack.

Pris beror på körens storlek och tveka inte att kontakta mig med mejlfråga.  http://voicetube.se/about/kontakt/ Allt brukar gå att ordna även med resor och jag har boende i Stockholm och Jämtland.

Stapeldiagrammet visar resultat från en studie jag gjort vid KMH med sångare från oratoriekörer i Sthlm.

Resultat från studie.Rörfonation

 

Hur går det till?

En kurs för kör innehåller vid första tillfälle en föreläsning (ca 40 min) som beskriver hur metoden fungerar, dess historik och vetenskaplig bevisning. Den skapar motivation till varför och hur man ska öva. Efter det får varje deltagare pröva individuellt med mig medan vanlig körrepetition pågår. Alla får då eget glasrör speciellt anpassat till röstfack.
Under ca 1-2 veckor kan man sedan jobba själv med sitt rör för att hitta motoriken som kommer efter övning. (Stöter man på problem i kan man höra av sig till mig för råd.) Vid andra kurstillfället får alla göra en kort individuell ”bubbling” för att säkerställa att allt fungerat väl och vi går igenom deltagarnas frågor och reflektioner av metoden. Sedan börjar vi arbeta med röret i de sångövningar som kören är van vid och som knyter an till den repertoar kören arbetar med för tillfället.
Detta upplever jag är det mest tids och priseffektiva sättet att tillägna sig kunskap som finns kvar och som är ens egen.

Före kurs har jag alltid diskussion med körledare så min undervisningen stämmer överens med deras målsättning.

 

Egna reflektioner efter tidigare undervisning:

För seniorkörer där hörseln ibland är nedsatt kan metoden  vara ett extra verktyg för intonation. Det kan bero på flera saker. Dels ger  rörfonationen ett annat introvert sätt att lyssna, men den kräver också större medvetenhet kring stödet och tonhöjden. Det är helt enkelt väldigt svårt att fuska.
För flera av de äldre jag jobbat med har rörfonationen varit till stor glädje då arbetssättet ger dem en större trygghet och möjlighet att påverka sitt sjungande. Dessa effekter gäller förstås i alla åldrar men blir kanske extra påtagligt här.
Om man arbetar efter speciellt pedagogiska koncept så som t ex Anti-Aging fungerar det utmärkt att kombinera med rörfonationsträning.

För körer med många framträdanden och långa repetitioner kan metoden vara betydelsefull, då dess reparerande effekt på stämbanden är något som nästan alla som prövat upplevt. (Exempelvis använder sångerskor som Carola, Charlotte Perelli och Pernilla Wahlgren metoden för att stämbanden ska ha så hög fräschör som möjligt när de jobbar.)
För sopranerna i kören kan den rehabiliterande effekten vara extra värdefull då de har flest stämbandssammanslagningar per sekund och därmed också högst slitage.
Jag brukar alltid be alla som prövar första gången att spela in på sin egen mobil när de läser ett kort stycke före och efter bubbling. Detta för att första upplevelsen aldrig kommer tillbaka och den är ofta väldigt speciell.


Vetenskapligt bevisade effekter av resonansrörsmetoden om den utövas rätt.

1. Den masserar stämband och svalg genom skiftande tryckförändringar och verkar läkande på slitage och stämbandsskador. (Återhämtning efter högt slitage eller förkylning påskyndas.)

2.  Den sänker struphuvudets viloläge. Svalgutrymmet ökar och stämbandsmuskulaturen kan jobba mer avspänt. (Ger en rundare röstklang .)

3. Det skiftande trycket från vattenbubblorna gör att stämbandens böjningsmönster blir mjukt och optimerat.  (Rösten blir mer  naturlig och oförställd då den inte är ansatt av ambition eller anspänning. Effekten är kort men tydlig.)

Rörfonation i öppet kärl.

Rörfonation i öppet kärl.

 

Add your comment

Blandat från min repertoar