Utveckla din personliga röst

Vill du öka variationen i din röst och ditt uttryck vid presentation?

Vi har alla vårt eget snabba eller långsamma tempo, vårt eget sätt att uttrycka styrka eller inkännande. När vi står framför en ”publik” använder vi ofta en begränsad del av vår personlighet för vara korrekt i sammanhanget. Detta är en bra intention men den har en tendens att stoppa det äkta engagemanget som går långre ut i salen och som stannar längre i vårt minne. Hur kan personer som Henrik Schyffert, Ronny Eriksson eller Jonas Gardell ensamma tala inför stillasittande auditorium och hela tiden variera sig?

Angelägenhetsgrad i budskap och textförfattande, enorm begåvning och intuition, men också lång, lång träning i olika uttryck. De är alla tre fullkomligt olika som personer, men de har alla former av tempon, tyngd och riktningar på ett sätt som känns ÄKTA.

Måste man vara komiker för att vara variationsrik? Nej, man kanske inte kan ta ut svängarna lika mycket för att hålla sig inom företagskulturen, men nog kan man vara varierad och äkta. Hans Rosing är ett exempel på att man kan förmedla statistik på ett oerhört engagerande sätt. Med självironi, humor slänger han sig han sig ut helt utan skyddsnät och ofta med lågstatus som en slags isbrytare. Vem är du, och hur kan du förmedla din kunskap?

Vad har vi att vinna på träna muntligt framförande?

1. Effektivitet.  Hur många gånger har du tänkt på något annat under en föreläsning? Är det effektivt? Förutom att det är väldigt tråkigt blir vi tvungna att läsa in materialet vid ett senare tillfälle för att vi inte minns vad som sas.

2. Lust.  Vi missar lusten till  lärande, när en ytterst beläst person (som har massor av kunskap att förmedla) måste lägga sin största kraft på att på mota sitt eget obehag och nervositet i framförandet. Vi missar också personligheten hos föreläsaren.

3.Engagemang.  Engagemanget som leder till ytterligare frågeställningar och genererar mer kunskap, väcks aldrig hos åhöraren.

Vad består framförandeträning av?

Grundläggande röst- och andningsteknik, såsom luftflödesträning,  artikulation och kartläggning av dina intuitiva talmelodier

Olika tekniker för att möta nervositet och negativa tankar. Att få adrenalinkraften att verka till din fördel snarare än att den blir din motståndare .

Undersökning av vad  DINA uttrycksmöjligheter består av.(Kroppsspråk, röst känslolägen och olika tempo.) Detta så att du kan utnyttja ALLA delar i din personlighet  med tydlig variation på ett sätt som alltid känns äkta och förankrat i just dig. Du är värd att lyssna till.

Om du är intresserad att utveckla ditt sätt att leda sammankomst, hålla föreläsning eller presentation är det lämpligt att träffas en gång i veckan ungefär 6-8 ggr. Detta för att man ska få tillräckligt med kött på benen för att själv kunna jobba vidare och för att det är ungefär så lång tid det för kroppen att åstadkomma en första förändring i muskelbeteendet. Det är viktigt att känna att man själv har makt över förändring. Efter en något så när regelbunden träning i 2 månader befinner man sig på en nivå där man kan låta träningen/ambitionen vila, och låta kroppen jobba själv. Då brukar det efter ytterligare två månader komma ett skov  framåt i utvecklingen. Helt plötsligt hör man röstvariationer hos andra människor som man tidigare varit omedveten om. Man befinner sig på en ny trygghets-, och kunskapsplatå.

Givetvis kan man även träffas bara 1 gång ,för att putsa ett framträdande. Det är nog så fruktbart men man kanske inte känner fulllt lika stor makt över hur slutresultatet blir som om man har jobbat en längre tid där man fått chans att göra misstag och rätta sig själv.

Add your comment

Blandat från min repertoar